Ceník služeb Českého svazu chovatelů - Svazu chovatelů koček

 

registrace chráněného názvu CHS

1.800 Kč

vystavení Průkazu původu (PP)**

150 Kč

vystavení duplikátu PP

300 Kč

vystavemí transferu

300 Kč

přiznání titulu a trvalé chovnosti

50 Kč

kokarda k přiznanému titulu

170 Kč

výpis z plemenné knihy***

200 Kč za 1. stranu tisku

50 Kč za každou další stranu

 

*) k ceně je účtováno dobírkové poštovné, jiný způsob platby je možný pouze po předběžné dohodě

**) je-li PP vystaven z rozhodnutí chovatelské komise, může být stanoven příplatek, jehož výše závisí na závažnosti provinění

***) výpisy jsou poskytovány pouze majiteli chovatelské stanice o jeho vlastních odchovech